Gastro projekty

Disponujeme vlastní projekční kanceláří, kde Vám nabízíme vyprojektování studie gastronomického provozu včetně vývodů médií (přípojky plynu, vody, elektřiny) k technologiím, případně celý projekt na klíč a to konzultaci, schválení na dané KHS a samotnou dodávku technologií. Tyto projekty jsme schopni dodat i v 3D.